Liikennöinti Sammalisto Oy

Rekisteriseloste

 

Päivitetty 26.5.2020

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Liikennöinti Sammalisto Oy
Yhteystiedot: Eeronkatu 7A 11, 40720 Jyväskylä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Henri Sammalisto
Liikennöinti Sammalisto Oy, Eeronkatu 7 A 11, 40720 Jyväskylä
Puh. 050 511 7887

3. Rekisterin nimi

Liikennöinti Sammalisto Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain säännösten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).